Elektrisch slot

Heb een elektrisch slot met een terugmeldcontact, sluit ik hier een VMB7IN op aan voor feedback?

zeker, een potentiaal vrij contact is OK vanwaar die ook!

1 Like

You could use a VMBIN :smile: for both triggering and feedback


Je zou een VMBIN :smile: kunnen gebruiken voor zowel triggering als feedback

Hoe sluit ik hem dan precies aan?

1 Like

aansluiten zoals op de tekening! C/- en 1.
C en NO (Normal Open). Het contact sluit zich wanneer het slot geactiveerd wordt.
T is dus een impuls.