Geen rx tx signaal meer op alle modules

ik heb sinds een goede maand mijn velbus installatie geïnstalleerd, alles werkt goed, maar plots heb ik een communicatieprobleem, op geen enkele module brandt de rx tx lichtjes, ik heb al eens als test enkel de eerst vijf modules , eerst de VMBRSUSB, dan twee led dimmers en dan twee relaismodules, alles verbonden met een VMBRAIL , proberen uit lezen, door de rest hierachter af te koppelen van de bus, en heb op de laatste module op de VMBRAIL voorzien van het term blokje geplaatst, ook bij deze opstelling van slechts vijf modules branden de rx tx lichtjes niet. Heb ook andere groepen getest van de modules, maar op geen enkele module brand of knippert er iets bij het opleggen van de voeding, dus enkel de power lichtjes branden op de modules, ook gaat de manuele bediening niet op de modules zelf, de lichtjes branden niet als ik op een knopje druk van bv een relaismodule. Heb de bus al volledig nagekeken, er is geen verkeerde aansluiten van de L & H gebeurd, op alle oled schakelaars zie ik wel de tekst op de display schermen , ook als ik op de knoppen druk hoor ik wel een klik van de schakelaar, maar er gebeurd niks.

Als je op een knopje van een relaismodule drukt, hoor je dan het relais schakelen? En gaat het lichtje van dat relais aan (bovenaan de module)?

Kan je ook eens VelbusLink verbinden en scannen? Wat gebeurt er dan?
Ook eens de installatie uitlezen, het VelbusLink projectbestand opslaan (.vlp) en opsturen (hier, of in private message).
Indien mogelijk ook een log posten ajb.

De modules geven ook geen klik als ik op een knopje druk.
De huidige installatie uitlezen gaat niet momenteel, ik krijg meteen een melding dat er een communicatie probleem is. ik kan je wel het vlp bestand geven van de laatste keer dat ik de module heb uitgelezen.
ik heb ook het bestand waar je naar vroeg.

velbuslink_19-03-2020_2.log (15.8 KB)
Studio_Afspanningsstraat.vlp (223.1 KB)

Waarschijnlijk heb je een communicatieprobleem door een bekabelingsfout (kabel losgekomen uit connector, kabelbreuk, kortsluiting, …).
Probeer eerst eens met de spanning af te zetten en 10s later terug op te zetten (reset van de modules).
Indien het probleem blijft, maak zoveel mogelijk delen van de bus los tot er enkel een paar modules in je elektriciteitskast nog op de bus zitten (wel altijd minimum 2 modules overhouden). Probeer hier te bedienen en scannen. Lukt dit niet, los het probleem dan hier al op. Lukt dit wel, voeg dan telkens delen van de bus toe tot je het probleem hebt,dan weet je ongeveer waar het zit en kan je het daar proberen oplossen.

Zoals eerder aangegeven, heb ik dit al getest en vandaag nog eens opnieuw getest, ik heb 15 modules in de zekeringkast zitten ik heb volledig de bus onderbroken en drie keer verschillende modules ( 3 à 4 ) verbonden getest, enkel de power brandt, maar geen enkel rx & tx lichtje brandt

Voor de volledigheid, de Rx en Tx lichtjes branden alleen als er communicatie is. Als de module een pakketje zendt, gaat de even Tx lichtjes flikkeren; als er pakketjes op de bus komen, gaan de Rx eventjes zwak flikkeren.
Ik zou mij vooral concentreren op verbinding maken met VelbusLink, scannen, en zien wat daar gebeurt. Probeer dat eens met slechts enkele modules telkens.
Als je geen verbinding kan maken met VelbusLink, of er antwoordt geen enkele module op scan, of de modules reageren ook helemaal niet onderling, dan is het meest waarschijnlijk dat je ofwel een bekabelingsprobleem hebt, ofwel een hardware probleem. Het kan soms gebeuren dat een module in kortsluiting gaat, maar dit komt maar zelden voor. Als het probleem blijft bestaan met alle combinaties van enkel een paar modules, dan zou dit willen zeggen dat ofwel het aansluitmateriaal defect is (bekabeling), ofwel dat alle modules defect zijn (uitermate onwaarschijnlijk tenzij je bv. overal overspanning gehad hebt, 230V bv. per ongeluk op de bus zetten, of bliksem).
Ik zou een paar modules eruit nemen incl. voeding en USB-module, en deze apart eens van de rest aan elkaar hangen met een stuk kabel dat je eerst doormeet. Bv. een relaismodule, een bedieningsmodule en voeding en USB. Daar VelbusLink proberen mee verbinden en scannen, en ook een paar bedieningen proberen (drukknoppen bedienen en relais via knopjes op de module). Daarvan de log nog eens opsturen ook.

Beste, heb getest met verschillende combinaties van 2 modules & schakelaar, maar steeds krijg ik bij het starten van de scan via VelbusLink dat er een communicatieprobleem is, ik vermoed dat alle modules defect zijn. Hoe kan ik dit controleren ?

In dat geval
Als alle modules defect zijn, dan moet er toch een ernstige verkeerde handeling gebeurd zijn (zoals overspanning of waterinsijpeling), anders is dat zo goed als onmogelijk.
Heb je geprobeerd met een aparte, uitgemeten kabel zoals hierboven beschreven? En is de voedingsspanning die je dan op de modules meet correct?
Ook eens zonder de USB-module proberen, het zou kunnen dat deze de fout veroorzaakt, en dan kijken of bij bediening de Rx/Tx lichtjes flikkeren (opgelet, deze lichten niet fel op en meestal maar heel kortstondig).