Licht aan met externe bewegingssensor en/of VMB4RYLD

motion_sensor_velbus_connection_question

Het licht moet automatisch aan gaan, maar moet ook manueel aan gezet kunnen worden. Is deze schakeling ok? Of is het een probleem dat de externe bewegingssensor spanning zet op de uitgang van de VMB4RYLD (en vice versa)?

Aangezien de VMB4RYLD beschikt over potentiaal vrije uitgangen en je zowel de VMB4RYLD als de uitgang van de bewegingsmelder aansluit op L is er elektrisch gezien geen probleem te verwachten. Uitgang van de beweginsgmelder dient best ook een potentiaal vrij contact te zijn.

VMB4RYNO potentiaal vrije uitgangen

VMB4RYLD

Let op : VMB4RYLD is geen spanningsvrij contact, het kan wel werken, maar respecteer zeker de polariteiten L en N
VMB4RYNO of VMBRYNOS hebben spanningsvrije contacten
Verder kan het geen kwaad indien uw beweging sensor werkt met een relais uitgang, indien het echter een solid state uitgang is moet je de schakeling bekijken

1 Like