Monitor status van Programma

Ik kan niet vinden hoe ik monitor status van een ledlichtje achter de knop van een VMBGPOD kan programmeren voor het weergeven van de status van een Programma.

Als ik een knop programmeer om enkel een programma te activeren dan werkt het lichtje zonder problemen en zonder programmeren. De status is dus beschikbaar.

Maar als ik voor een knop een heleboel acties programmeer en daarvan is een actie het activeren van het programma en ik wil dat het lichtje achter die knop alleen de status van het programma weergeeft, dan lukt mij dit niet. Ik heb het lichtje ingesteld op monitor status. Maar als ik dan het programma wil koppelen vind ik niet hoe dat moet. Ik kan de “module acties” niet selecteren als oorzaak. Hij vraagt altijd een kanaal te selecteren op de module die het bewuste programma loopt.

Dag pdhoogh,

Zoals de actie beschrijft zal je een input of output kanaal nodig hebben en kan je hiervoor de module acties niet gebruiken. De module acties hebben niet echt een status en die status is ook niet gedisplayed in VelbusLink.

Een mogelijke oplossing zou zijn om een virtuele relay aan te zetten bij activatie (= extra actie, parallel met de activatie actie) en uit te zetten bij deactivatie (= extra actie, parallel met de deactivatie actie). Vervolgens leg je een “135 Monitor status van oorzaak”-actie van de virtuele relay naar het kanaal waarvan je het status ledje wil weergeven.