Monofasige bidirectionele energie meter Finder

Ik heb de monofasige energiemeter van Finder (FIN7M.24.8.230.0110) geïnstalleerd met de VMB7IN.
Ondanks het feit dat wat er op het display verschijnt (negatief als mijn zonnepanelen injecteren) en positief bij verbruik wordt dit zo niet ingelezen in de Velbus module.
Hoe kan ik de injectie inlezen met deze module?

Sorry Wim

The 40amp meter itself is “bi-directional”, but the pulsing output isn’t.

(I asked this question last week when I was creating a drawing)

Only the larger 80A bi-directional meter has 2 X pulse outputs to report both directions.

The drawings are on my website if you want to look at them.

https://www.mdar.co.uk/downloads

De 40amp-meter zelf is “bidirectioneel”, maar de pulserende uitgang is dat niet.

(Deze vraag stelde ik vorige week toen ik een tekening aan het maken was)

Alleen de grotere 80A bidirectionele meter heeft 2 x pulsuitgangen om beide richtingen te rapporteren.

De tekeningen staan op mijn website als je ze wilt bekijken.

80amp bidirectionele - https://www.mdar.co.uk/dl/drawings/BasicWiring_BiDirectionalEnergy.pdf

80A bidirectionele meter, met extra 40A-meter om de zonne-opwekking weer te geven - https://www.mdar.co.uk/dl/drawings/BasicWiring_BiDirectionalEnergySolarMeter.pdf

Hi MDAR,

The problem is that the pulse output is always working, regardless the direction of the power, I think it’s not possible to use it in a proper way as it should. With this meter it’s impossble to control consumers if you don’t know if the power is comming from my solar pannels or from the net.

Yes, you understand the issue perfectly.

The pulse only indicates current flow, not the direction.

The bigger version has two pulse outputs.

One for each direction.