Namen schakelaars gewijzigd

Hallo,

Ik ben mijn eerste stappen aan het zetten in het Velbus Domotica-systeem om enkele kleine dingen aan te passen aan een reeds werkend systeem dat we hebben bij de aankoop van een nieuwe woning.

Daarom 2 vragen die ik eerst met jullie wil aftoetsen alvorens ik daadwerkelijk dingen ga doorvoeren.

Het inladen van de gegevens in Velbuslink van het domoticasysteem ging vlekkeloos. Om te beginnen heb ik de namen van de schakelaars aangepast naar namen die makkelijk te begrijpen zijn. Zie screenshot

Namen schakelaars

Als ik op “Sync” druk rechtsboven zullen de wijzigingen doorgevoerd worden naar het systeem zelf en ik vermoed dat dit geen kwaad kan? Onthoudt het domoticasysteem wat waar zit via de Hex-adressen van de aangesloten apparatuur?

Ik heb ook een dubbele functie toegewezen aan een schakelaar, zijnde een “alles uit” functie. Zie screenshot:

alles uit

Ook hier: met op de knop sync te drukken worden de wijzigingen van mijn huidig project doorgevoerd naar het systeem zelf maar zal ik dus geen problemen ondervinden bij de normale werking ervan? (tenzij ik zelf iets verkeerd heb geconfigureerd natuurlijk…)

Sorry voor het geval dit domme vragen zijn. Ik wil in 1ste instantie veel bijleren en het systeem niet naar de knoppen gaan helpen…

Als dit een beetje vlot loopt ga ik kijken om timers te installeren op sommige schakelaars, wat ook wel een uitdaging zal zijn… :slight_smile:

Hallo en welkom bij Velbus :slight_smile:

Inderdaad, Sync > Schrijven voert de wijzigingen door naar de modules, op basis van de adressen. Dit is de normale gang van zaken en de enige manier eigenlijk om je modules te programmeren.

Heb je de Installatiegids al eens doorgenomen? Download op www.velbus.eu, rechter zijbalk, in 2 delen. Verder staat er ook veel info in de sectie Support (Downloads en FAQ).