Nieuwe VMB4RYLD geplaatst en uitgangleds knipperen 3x

nieuwe relais in dienst genomen en de 4 uitgangleds knipperen telkens 3 keer achter elkaar…
wanneer ik de module herstart en via de software bedien lijkt alles normaal te zijn…

wanneer ik bedien met de VMB4PD bedien dan begint alles weer te knipperen…

weet iemand een oplossing?

Dat is een indicatie dat de voedingsspanning te laag is voor de module.

In de sectie “probleemoplossing” van de Velbus Installatiegids Deel 2 (gratis download op www.velbus.eu, rechter zijbalk), staat dit (p.43), misschien kan dit je een aantal ideeën geven:

VelbusLink geeft de foutmelding ‘communicatiefout met uw installatie’, vindt niet alle modules bij scannen, geeft foutmeldingen bij het syncen, …

  • Is de voedingsspanning van alle modules minimum 12V? Door spanningsval over de geleiders, of een te groot aantal modules voor te weinig voedingen, kan het zijn dat de voedingsspanning op sommige modules onvoldoende is. Indien de voedingsspanning op een module te laag is, zullen de LEDs van de kanalen 3x knipperen. Is de spanning te hoog, dan zullen deze 4x knipperen. Om zeker te zijn, meet de voedingsspanning op de modules.
  • de terminators zijn misschien niet (correct) ingesteld. In een standaard Velbus installatie moeten exact twee terminators gesloten worden, in het ideale geval zo ver mogelijk van elkaar verwijderd (met zoveel mogelijk kabel ertussen). Zie ook “Velbus Installatiegids, Deel 1: Hardware en bekabeling”.
  • er kan een bekabelingsprobleem zijn in de installatie. Is er niet per ongeluk een voedingsgeleider (+ of -12V) verbonden met een datageleider (H of L)? Zijn de vijsjes in de connectoren correct aangespannen? Is er nergens een kabelbreuk? Indien nodig, koppel zoveel mogelijk delen van de installatie af, probeer te verbinden en scannen, en koppel geleidelijk weer delen aan tot het probleem zich opnieuw voordoet. Dit kan een indicatie geven van waar in de installatie het probleem zich bevindt.
  • de USB-poort op de PC kan geblokkeerd of defect zijn. Probeer een andere PC USB-poort.
  • de PC interface module (VMBRSUSB, VMB1USB of andere) kan defect of in foutmodus zijn. Schakel de voeding van de installatie (of van de PC interface module) uit, wacht 5 seconden en schakel terug in. Ontkoppel de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan (bij voorkeur op een andere PC-poort), verbindt VelbusLink opnieuw en voer een nieuwe scan uit. Is het probleem hiermee niet opgelost, dan is mogelijks de PC interface module defect. In de meeste gevallen ligt het probleem echter bij bekabelings- of terminatorfouten.
  • maakt de PC configuratiemodule (VMBRSUSB, VMB1USB of andere) wel contact met de bus? Deze wordt soms met een los stukje kabel verbonden waarin geleiders gemakkelijk breken.
  • is de configuratiemodule VMB1USB in goede staat? Wanneer deze zonder beschermende behuizing VMBFBI gebruikt wordt, is een kortsluiting snel gebeurd.