Plots geen verbinding meer met openhab en velbuslink

plotseling kan ik geen verbinding meer maken via de openhab (tablet en gsm) om de installatie te bedienen.
Ik heb geprobeerd om te verbinden met velbuslink en zo te zien of er bepaalde updates nodig waren.
Dit lost het probleem meestal op maar het programma is de laatste versie.
Ook kan ik geen verbinding meer maken via velbuslink.
Deze geeft telkens de melding “een onverwachte fout is opgetreden, we hebben uw verbinding met de bus verbroken”.
Heeft iemand hier een verklaring/oplossing voor aub?
Alvast bedankt!

Can you check that the machine you’re running openHAB on is still alive?

You don’t say how you connect Velbuslink to your network, is that via a TCP server on the same machine?


Kun je controleren of de machine waarop je openHAB draait nog in leven is?

Je zegt niet hoe je Velbuslink op je netwerk aansluit, is dat via een TCP-server op dezelfde machine?

sorry voor de late reactie.

Het probleem had zichzelf opgelost.
Dit was in orde voor een hele tijd, tot nu…

ik snap niet goed wat je met machine bedoeld? dit is een tablet/smartphone/laptop.
deze werken allemaal nog op zichzelf maar kunnen enkel de verbinding niet maken.

-de verbinding maken via de laptop is met de “netwerkverbinding (tcp/ip)”
deze geeft weer dat de er een onverwachte fout is opgetreden en de verbinding is verbroken.
-de verbinding maken via tablet/smartphone gebeurd door een ip-adres in te geven in de browser.
deze geeft weer dat de verbinding met lokale server mislukt is en er geen externe server is
geconfigureerd.

hopelijk is dit genoeg informatie

I think you’re saying that the mini computer running openHAB is not responding.

Which kind of device are you running openHAB and VelServ/ Velbus-TCP on ?

As an emergency solution, you can reboot / power cycle that device.
But for a longer term solution, maybe we can look at what is causing it to crash.


Ik denk dat je zegt dat de minicomputer waarop openHAB draait niet reageert.

Op welk soort apparaat draait u openHAB en VelServ/Velbus-TCP?

Als noodoplossing kunt u dat apparaat opnieuw opstarten/uitschakelen.
Maar voor een oplossing op langere termijn kunnen we misschien kijken naar de oorzaak van het crashen.

ik heb de installatie zelf niet geinstalleerd en ben velbus dus nog aan het leren kennen.

Bedoel je dan dat er een apart hardware onderdeel in de installatie geinstalleerd is om de openHAB te laten werken? wat kan dit dan juist zijn?

I see :smile:

That makes much more sense.

Yes, there will be a mini computer somewhere that will be hosting the openHAB software.

I wouldn’t like to guess as to what it looks like, but I would imagine that it will have a USB connection to your Velbus hardware.

Did the previous owner give you any hint?

As in, what did they tell you to use to connect the Velbuslink software to your installation?

Can you take a picture of your Velbus cabinet so that we can guide you?

Where are you in the world?
Maybe there is a more local person that could help you, face to face.


Ik zie het :smile:

Dat is veel logischer.

Ja, er zal ergens een minicomputer zijn die de openHAB-software zal hosten.

Ik zou niet willen raden hoe het eruit ziet, maar ik kan me voorstellen dat het een USB-verbinding met je Velbus-hardware zal hebben.

Heeft de vorige eigenaar je een hint gegeven?

Zoals in, wat zeiden ze je te gebruiken om de Velbuslink-software aan te sluiten op je installatie?

Kun je een foto maken van je Velbus-kast zodat we je kunnen begeleiden?

Waar ben je in de wereld?
Misschien is er een meer lokale persoon die u persoonlijk kan helpen.

Hierbij een foto van de modules in de kast.

Er is geen enkele fysieke verbinding zoals bv een USB-poort met de velbus-hardware.
De verbinding en het uploaden van programatie met velbuslink gebeurd allemaal via wifi.

Ik zie hier ook niet direct iets bij waarvan ik denk dat dient als “minicomputer” voor de openHAB.

om bepaalde redenen contacteer ik de vorige eigenaar liefst niet.
als ik velbus support contacteer dan stellen ze mij ook deze persoon voor om de installatie na te kijken, aangezien deze persoon ook een installateur is van velbus.
dan zoek ik het liever zelf uit met hulp online.

That’s interesting.

You are right, there isn’t a VMBRSUSB in plain view in that cabinet.

So…

Did the previous person give you the IP address and port number to use to access your system?

I would suspect that behind one of those covers (in the top left corner) is a very old VMB1USB module and some kind of mini computer with a connection to your LAN or it’s own WiFi access point.

Only take them off if you are TOTALLY happy and understand the risks.

Would you be happy to do a “LAN Scan” to see if there is a little computer residing on your network?

I use Net Analyzer on my Android phone or AngryIPScanner on my Windows machine.

You can use nMAP from Linux if you are happy with that.

You might be lucky and the computer identies itself as RaspberyPI or openHAB or something that gives you a good hint.

Then you can “port scan” it to see which ports are open.

My wild guess would be 6000 or 3788

My next wild guess would be that whatever computer is in there has Velserv running on it (but I could be very wrong)


Dat is interessant.

Je hebt gelijk, er is geen VMBRSUSB duidelijk zichtbaar in die kast.

Dus…

Heeft de vorige persoon u het IP-adres en poortnummer gegeven om toegang te krijgen tot uw systeem?

Ik vermoed dat achter een van die deksels (in de linkerbovenhoek) een heel oude VMB1USB module zit en een soort minicomputer met een verbinding met uw LAN of een eigen WiFi-toegangspunt.

Doe ze alleen af ​​als u TOTAAL tevreden bent en de risico’s begrijpt.

Zou u graag een “LAN Scan” willen doen om te zien of er een kleine computer in uw netwerk aanwezig is?

Ik gebruik Net Analyzer op mijn Android-telefoon of AngryIPScanner op mijn Windows-computer.

Je kunt nMAP van Linux gebruiken als je daar tevreden mee bent.

Misschien heb je geluk en identificeert de computer zichzelf als RaspberyPI of openHAB of iets dat je een goede hint geeft.

Vervolgens kunt u deze “poortscannen” om te zien welke poorten open staan.

Mijn wilde gok zou 6000 of 3788 zijn

Mijn volgende wilde gok zou zijn dat op welke computer dan ook Velserv draait (maar ik kan het helemaal mis hebben)

ik gebruik hetzelfde ip adres en dezelfde poort waarmee de vorige eigenaar zijn verbinding maakte en waar ikzelf de verbinding maakte.

er is geen module van velbus die zorgt voor de verbinding.

ik heb een LAN-scan gedaan:
er is 1 raspberry die uit deze scan komt. deze werkt nog. als je dit ip ingeeft krijg je “runeaudio”.
dit zal volgens mij niet dienen als de ip-server die nodig is voor de OpenHab.

je zal als je de raspberry wil resetted het wachtwoord van dat ding nodig hebben… en dan moet je een SSH doen naar dat ding… maar vanuit de raspberry is er een usb kabel die naar de velbus installatie loopt… dat zou een weggewerkte Velbus USB kunnen zijn (ipv een DIN module)… wellicht de kast even openmaken of daar een module zit… of de raspberry proberen te vinden en de USB daarvandaan pakken en direct in de laptop doen

1 Like