Programmastappen aan-/uitzetten via een drukknop

Hallo,

Ik heb verschillende programmastappen gemaakt, zodat bij lange afwezigheid de lichten af en toe aan- en uitgaan. Hiervoor heb ik telkens ‘programma 1’ gebruikt. Elke keer ik dit wil activeren moet ik mijn pc opstarten, verbinding maken met het systeem (ik heb geen server) en alle programma’s activeren. Hetzelfde om ze te deactiveren.

Kan dit geprogrammeerd worden zodat ik deze programmastappen kan activeren/deactiveren via een drukknop op de OLED? Zo ja, hoe doe ik dit? Al wat geëxperimenteerd, voorlopig zonder resultaat.

Ja natuurlijk, geen probleem :slight_smile:
Dubbelklik op de drukknop. Het dialoogvenster “Actie toevoegen” wordt geopend. Klik op “Klik om het gevolg te kiezen” (of op de knop “selecteren” rechts van “gevolg”.)
Het dialoogvenster “selecteer een kanaal” verschijnt. Zet onderaan het vakje “bediening/ingang” aan, en selecteer de VMBGPOD (module met oled scherm). Als je die openklapt zal je zien dat het eerste kanaal “module-acties” is. Selecteer dit en druk op OK.
Je kan dan de actie 906 “deactiveer alle programma’s” of 907 “activeer programma 1” gebruiken. (Dus om aan en uit te zetten zal je twee knoppen nodig hebben).

Een tweede mogelijkheid is dat je als gevolg niet “module-acties” neemt, maar de drukknop waar de programmastappen op staan, en dan actie 905. “Activeer/deactiveer progr.stappen voor dit kanaal” kiest. (In dat geval kan je met 1 knop de programmastappen aan/uit zetten).

Ik heb het geprobeerd via de eerste mogelijkheid, en het werkt niet :frowning:

Ik heb een knop “prog aan” voorzien op de OLED die programma 1 activeert, en een knop “prog uit” die alle programma’s deactiveert.

Op de OLED hoor je een klikgeluid wanneer je op de knop drukt. Echter worden er geen programma’s uitgevoerd. Wat doe ik verkeerd? Kan er trouwens ook ingesteld worden dan het ledje brandt wanneer je drukt op de betreffende knop?

Ik heb als test het licht in mijn berging ingesteld via programma 1. Dit is aangesloten op een gewone schakelmodule.

Bedankt voor de feedback!

Waarschijnlijk moet je je actief programma nog instellen. Zie je tweede screenshot. Actief programma staat
op ‘geen programma’. Dit moet je wijzigen naar ‘programma 1’.
Good luck.

Beste

Het ziet er naar uit dat je de actie ‘907. Activeer programma 1’ op de module ‘13, 02, 16, 2C, 14. Oled beneden’ hebt gelegd, maar de programmastap bevind zich op de module ‘2F, 30. Berging’.

Je zal dus vermoedelijk de actie (ook) moeten leggen voor de ‘2F, 30. Berging’.

Met vriendelijke groeten

Als je het actief programma op ‘programma 1’ zet, activeer je via de software het programma. De bedoeling is om het via een drukknop te activeren. Ik heb het ondertussen gevonden. Zie andere post.
Maar toch bedankt om mee te denken!

Ja inderdaad! Stom van mij :slight_smile:
Ondertussen geprobeerd… en het is gelukt!
Bedankt!