Rolluiksturing stand alone

Ik wens derolluikmodule VMB1BLS te gebruiken in een standalone opstelling. Ik dien constant de drukknop in te drukken tot het rolluik beneden is. Korte puls om hem te laten zakken tot het einde lukt niet. ( Idem voor opgaande beweging) wat kan er fout gaan?

Kijk even na of de aansluitingen allemaal correct zijn: https://www.velbus.eu/downloads/velbus/vmb1bls/manual_vmb1bls_nl.pdf

Als je met 2 drukknoppen werkt:

  • kort drukken (<0.8s): zet de rolluik omhoog of omlaag tot het einde bereikt is, of tot de tegengestelde richting geactiveerd wordt
  • lang/blijven drukken: omhoog of omlaag zolang de drukknop ingedrukt is

Als je met 1 drukknop werkt is het hetzelfde principe. De richting wordt omgedraaid na elke stilstand.

1 Like

Have you set the run timer correctly?


Heb je de duurtimer correct ingesteld?