Velbus - HomeCenter - socket error 10053

Velbuslink 9.80.0.9 HomeCenter V 2.7.3.18
Windows 7 - geen antivirus
Router Firewall afgezet

Alles afzonderlijk werkt :

  • HC met usb op installatie connecteerd goed met web interface
  • Velbuslink met usb op installatie werkt goed
  • Velbuslink via WiFi en via HC - 2 situaties :
    ** Connect to HomeCenter : connecteert en onmiddellijk disconnect
    ** Connect to TCP/IP : connecteert maar breekt af bij Scan met Socket error 10053

Paswoord is juist, zitten op hetzelfde subnet (zelde router)

Enig idee wat er mis is ?

De code wil zeggen:

10053 Software caused connection abort.
An established connection was aborted by the software in your host computer, possibly due to a data transmission time-out or protocol error.

Vermoedelijk te maken met een instelling op de computer of op de Home Center server, maar welke exact is niet zomaar te zeggen vanop afstand.

Eventueel contact opnemen met Stijnen Solutions, ontwikkelaar van Home Center…