VelbusLink 10.9.0

Het lukt niet meer om een Project op te slaan (ook niet onder een andere naam) in VelbusLink 10.9.0.
Error Message box: “Project kon niet opgeslagen worden”

We hebben het hier proberen reproduceren, maar dat is niet gelukt. Wij kunnen projecten opslaan hetzij onder de eigen naam of eender welke andere naam. Hebt u voor ons meer informatie? Misschien kan het heropstarten van de computer helpen.

Probleem wordt vastgesteld op 2 PC’s, (1x Win11, 1x Win 10). Project kan geopend worden, maar niet opgeslagen. Error: “Project kon niet opgeslagen worden”. Herstarten, her-installeren helpt niet. Een nieuw leeg project kan wel opgeslagen worden. Een nieuw project waar de huidige installatie wordt ingeladen, kan ook niet opgeslagen worden. Ook synchroniseren van de modules lukt niet.
Na verwijderen 10.9.0 en her-installatie van 10.8.5 alles terug OK.
Blijkbaar verloopt de installatie van 10.9.0 niet zonder fouten. (Van 10.8.5 vind ik geen fouten terug)
In %LOCALAPPDATA%/bugreport.txt zie ik volgende fouten:
Win10: exception number 27, class EAccessViolation, message: Access violation at address 006DDE9F in module ‘Vebuslink.exe’. Lezen of address 00000004.
Win 11: andere fout:
date/time : 2023-02-10, 16:59:12, 79ms
computer name : HP10
user name : frans
registered owner : xxxx@yyyyymail.com / HP Inc.
operating system : Windows 10 x64 build 22621
system language : Dutch
system up time : 8 hours 2 minutes
program up time : 2 minutes 52 seconds
processors : 6x Intel(R) Core™ i5-8400 CPU @ 2.80GHz
physical memory : 7988/16251 MB (free/total)
free disk space : (C:) 111.32 GB
display mode : 2048x1152, 32 bit
process id : $6d60
allocated memory : 281.69 MB
largest free block : 655.93 MB
executable : VelbusLink.exe
exec. date/time : 2023-02-09 15:57
version : 10.9.0.0
compiled with : Delphi 7
madExcept version : 5.0.0
callstack crc : $006f8d22, $0845cd4e, $0845cd4e
count : 4
exception number : 1
exception class : EInvalidOp
exception message : Invalid floating point operation.

Ik heb hetzelfde probleem.

@fransC @kristof.briers ,

Zou het mogelijk zijn om een ticket aan te maken op help.velbus.eu

Als titel: Project opslaan VBL 10.9.0 werkt niet.
klachtomschrijving kan je verwijzen naar dit topic, en dit vermelden:

Het lukt niet meer om een Project op te slaan (ook niet onder een andere naam) in VelbusLink 10.9.0.
Error Message box: “Project kon niet opgeslagen worden”

Gelieve als bijlage jullie .VLP (project file) toe te voegen.

Zo kunnen we verder nazien voor oplossing.

Met vriendelijke groeten,
Velbus Team

3 Likes

We hebben het hier kunnen reproduceren. We kijken zo snel mogelijk voor een oplossing. In tussentijd kan je wel de oudere versie downloaden van onze website via onderstaande link:

https://www.velleman.eu/downloads/velbus/velbuslink/velbuslink-10.8.6.0.exe

We hebben een update voor het probleem uitgebracht (10.9.1). De download is te vinden op https://www.velbus.eu/downloads onder “VelbusLink latest”.

1 Like