VMB2PBN tijdsgebonden actie

Ik wil met de VMB2PBN module waaraan 2 drukknoppen zijn aangesloten afhankelijk van de tijd een andere uitgang (verlichting) aansturen.
Concreet wil ik met dezelfde drukknop overdag de gewone verlichting aan/uit doen en na zonsondergang de nachtverlichting aan/uit schakelen met dezelfde drukknop.
Enige tips hoe dit kan ?

Een algemene strategie voor dit soort zaken is om tegelijkertijd de twee acties te laten uitvoeren via virtuele relais. Overdag wordt dan één virtueel relais onderdrukt of geforceerd uit gezet, 's nachts het ander.
Dus in detail:
[ul]- de drukknop stuurt een puls (herstartbare timer 1s) naar virtueel relais 1, én tegelijk een tweede puls naar virtueel relais 2.[/ul]
[ul]- virtueel relais 1 voert actie voor overdag uit, virtueel relais 2 voert actie voor 's nachts uit[/ul]
[ul]- virtueel relais 2 wordt geforceerd uit gezet overdag, virtueel relais 1 wordt geforceerd uit gezet 's nachts. (Gebruik hiervoor virtuele drukknoppen met programmastappen en de gewenste forceeracties)[/ul]