Vmb4an reseved output?

Analoge ingangsmodule VMB4AN

PT1000 ingang vb 0-100°C range ,kan ik via de reseved 0-10V output bekomen voor 0-100°C

0°C = 0V

50°C = 5V

100°C = 10V

Mijn vraag is hoe kan ik de reseved uitgangen benutten, vind geen info betreft dit?

Hiervoor is in de huidige firmware van de module zelf niets voorzien, het is de bedoeling dat deze aangestuurd worden via bv. een server die paketten op de bus zet. Nog eentje voor “For developers” dus :wink:

Er zitten toetsen in als men er op drukt 0-10V uitgang

dus ik kan zonder een server geen outputs verkrijgen zoals beschreven in mijn hoofd vraag?

Is er in de toekomst een analoge output module voorzien om deze onafhankelijk te doen van een server ?

Hi

This is reasonably easy to achieve using the development version of the Velbus binding in openHAB2

Is this of interest to you?

Regards,

Stuart

Je wil deze outputs generen via de Signum,

Dit is volgens mij geen goed idee ,vermits in alle toon aarden beweerd wordt (Velbus management) dat er geen actieve functionaliteit (controller) van Velbus aanwezig is en dit een pluspunt is zoals laatste beweerde (zie you tube video);

Dit was een reden om Velbus te nemen om dat er geen controller nodig is om functionele werking van de installatie te garanderen omdat iedere module autonoom kan werken zonder een andere module (controller ,signum)

Dit is een stap achter uit .

Het voordeel is weg wanneer men dit doet,

De outputs van de VMB4AN moeten actief gemaakt worden, de module kost geld genoeg (is te duur zonder output om deze autonoom te laten werken, heb met mensen gesproken die ook Velbus hebben en deze module omwille van dit feit niet zullen aan kopen.

Dit is via software nieuwe Build gemakkelijk aan te passen, dit is nood zakelijk voor systeem Velbus en betrouwbaarheid in de toekomst.

Signum mag enkel een managing functie hebben (nl updating van vb. build (modules) en visualisering van de Velbus maar geen basis functionaliteit .

PS dit was een van de redenen waarom ik geen Niko systeem wilde (controller).

KNX heeft geen controller en VelBus ook niet momenteel maar door deze acties (VMB4AN) output manipulatie via Signum (controller) is dit ook geen betrouwbaar systeem.

Vergeet niet:

Velbus is èèn fabrikant (enkel) en als deze controller niet meer ondersteund wordt door welke reden ook, dan kan u installatie niet meer werken !!!