Vmbelo master clock

Ik vind het precies niet terug , maar kan vmbelo ook als master clock gebruikt worden,
ttz als je daar de tijd goed zet , kan die op de bus gezet worden?
of lukt dit alleen met de signum module

volgens mij alleen met de Signum, of de VelServer (software die je op eigen hardware kunt draaien)

ik heb bijv een Odroid C4 maar een Raspberry kan ook…

@kjellvan
of de Velbus-TCP SNAP

Install script
https://mdar.co.uk/dl/velbus/velbus-tcp.sh

# change from VelServ to Velbus-TCP snap
# https://github.com/velbus/velbus-tcp-snap

# to set an open port to everything, use this commands
#
#	snap set velbus-tcp serial.port=/dev/serial/by-id/usb-Velleman_Projects_VMB1USB_Velbus_USB_interface-if00 serial.autodiscover=false ntp.enabled=true tcp.host=0.0.0.0 tcp.port=6000 tcp.relay=true tcp.ssl=false tcp.auth=false

apt update
apt install -y snapd
snap install core
systemctl disable velserv --now
snap install velbus-tcp
snap connect velbus-tcp:raw-usb :raw-usb

snap set velbus-tcp serial.port=/dev/serial/by-id/usb-Velleman_Projects_VMB1USB_Velbus_USB_interface-if00 serial.autodiscover=false ntp.enabled=true tcp.host=0.0.0.0,127.0.0.1 tcp.port=27015,6000 tcp.relay=true,true tcp.ssl=true,false tcp.auth=true,false tcp.authkey=velbus,

echo Velbus-TCP is now running with these settings
snap get velbus-tcp -d
echo Use standard snap commands to start stop and restart velbus-tcp
echo More info on the Velbus repository of www.github.com

super , bekijk ik eens , thx!

1 Like

worked like a charm , thx!!

1 Like

Fantastic / Fantastisch :smiley: