Vmbmeteo

Heb onlangs een weerstation geïnstalleerd en had graag onderstaande ingesteld:

  • bij een wind van meer dan 30km/u -->screens onmiddelijk omhoog (en moeten omhoog blijven).
  • bij zon (hoger dan 50000 lx) of hitte (meer dan 25°) screens omlaag

wind heeft wel voorrang, dit wil zeggen dat stel dat de temperatuur 30° is en het station meer dan 50000 lx meet en er steekt een wind op van meer dan 30km/u op dat de screens onmiddelijk omhoog moeten en omhoog blijven (ongeacht de temperatuur en lx-waarde)

Hi

Helpt dit je helemaal?

Does this help you at all?

1 Like

Dag Unclesam,

Hiervoor zullen er 2 alarmen nodig zijn. Een alarm die ervoor zorgt dat de screens omhoog blijven bij een te grote windsnelheid en een ander alarm voor de screens omlaag te laten bij licht of temperatuur.


Daarnaast zijn er ook nog 2 acties nodig om de screens aan te sturen.

Wanneer de windsnelheid te groot is, zal het gevolg veel licht of een hoge temperatuur negeren. Van zodra de windsnelheid zakt en er nog altijd veel licht of temperatuur is, zullen de screens omlaag gaan.

Ok super!

Bedankt!

Misschien nog een laatste vraag:

We hebben een alarmsysteem die ook verbonden is met onze velbus installatie.

De relais van het alarm zorgt dat bij alarm of brand alle lichten aanspringen.

Is er een mogelijkheid dat bij brand of alarm de screens onmiddelijk omhoog gaan (ongeacht de temperatuur of het aantal Lx)?

Mvg

Sam

Dag Unclesam,

Hiervoor zal je logische functies moeten gebruiken.

Oorzaak windsnelheid Oorzaak relaisalarm Gevolg OR Screens
laag niet actief uit omlaag indien t° of licht
laag actief aan onderdrukken en omhoog
hoog niet actief aan onderdrukken en omhoog
hoog actief aan onderdrukken en omhoog

Dit is een typische OR-functie met 2 oorzaken. De actie 707, voorgesteld in de vorige post, mag verwijderd worden. Daarna leg je een actie 707 van het gevolg van de OR-functie naar de screens.

Hi Sam,

Ik ben voor mijn nieuwe woonst een Velbus domotica installatie aan het samenstellen.
Groot vraagteken blijft wat ik doe qua alarmsysteem. Welk alarm systeem heb jij aangesloten op je Velbus installatie en met welke functionaliteiten?

Groeten, Yannick

Beste Yannick

Ik heb als alarm type JA-100 van het merk JABLOTRON.
Heb wel een extra relais laten aansluiten.


Dit om bijvoorbeeld licht of andere zaken te laten schakelen bij alarm, brand, etc…
Dit gebeurd via de VMB7IN (7-kanaals ingangsmodule)

Grts

Sam

There is a new module on the way that will enable 4 inputs and 4 outputs, which could be connected directly to IO ports of an alarm panel, for two way interfacing.

Er is een nieuwe module onderweg die 4 ingangen en 4 uitgangen mogelijk maakt, die rechtstreeks op IO-poorten van een alarmpaneel kunnen worden aangesloten, voor tweerichtingsinterfaces.