Wat heeft er voorrang?

Hallo Velbussertjes,

Op een (virtuele) relais is de actie herstartbare in en uitschakelvertraging aan het lopen. De inschakelvertraging is 5 minuten en uitschakelvertraging 1 seconde. Terwijl die 5 minuten aan het lopen zijn komt er van een andere drukknop een UIT actie op diezelfde (virtuele) relais. Zal dan die in en uitschakelvertraging gewoon z’n werk kunnen doen of krijt die UIT actie voorrang?

Alvast bedankt.
Nico,

Als het om gewone acties gaat (dus niet forceren of onderdrukken) wordt in Velbus altijd het laatste commando uitgevoerd. Dus in jouw voorbeeld zal gewoon een “uit” uitgevoerd worden, zonder rekening te houden met in- en uitschakelvertragingen.

Zijn er forceer- of onderdrukacties in het spel, dan zijn de voorrangsregels: geforceerd uit > geforceerd aan > onderdrukken > gewone acties. (">" wil zeggen: heeft voorrang op).

Dank u voor de uitleg.
Dus de actie herstarstbare in en uit schakelvertraging wordt dan in zijn geheel als 1 actie gezien ?

Nico,

Zo kan je het stellen, ja…

Ah, Velbus team, en met “Volgen”? Als je een licht hebt dat door een reëel relais is gestuurd en je stelt een ander licht in om dat eerste licht te volgen, hoe werkt het dan?

  1. Werkt dat ook met actie en gevolg, m.a.w. het eerste licht weet dat het gevolgd wordt en stuurt een aan commando als het aan gaat en een uit commando als het uit gaat. In dat geval blijft de regel “wie laatst sprak heeft gelijk”, dus als je vanuit een schakelaar het tweede licht uit zet terwijl het aan stond door het eerste te volgen, zal het uit gaan en dus niet meer het eerste licht volgen.

  2. Het werkt andersom, het tweede licht monitort het eerste licht door regelmatig de status van het eerste licht op te vragen en blijft gewoon aan, zelfs als je vanuit een schakelaar een uit commando stuurt.

Optie 1 is het dichtst bij de werkelijkheid. De “gevolg” module gaat in ieder geval niet regelmatig statussen opvragen. Elke module zet altijd de eigen veranderingen van status op de bus, ongeacht of een andere module hier iets moet mee doen. Als een andere module hierop moet reageren, dan doet ze dat. Modules die niet moeten reageren laten dit gewoon passeren.
(Er zijn uitzonderingen op dit proces, maar dit is de algemene regel).

Het eerste licht “weet” dus niet dat het gevolgd wordt, het zet sowieso zijn statusveranderingen op de bus. Het tweede licht weet dat het moet reageren, en zal daarom iets doen als de statusverandering van het eerste op de bus verschijnt.

Wat betreft “moment (volgen)” en “uit”, een licht dat aan staat door te volgen en dan een “uit” krijgt, zal inderdaad uit gaan.

Dank U wel, Velbus team!

Het werkt dus zoals een Foxboro DCS en niet zoals een Honeywell TDC. OK, dat is duidelijk.

Dus als je het tweede licht met een drukknop terug aan zet (na het eerst uit gezet te hebben) en het eerste licht gaat daarna uit… dan … ? Als ik het goed snap gaat het tweede licht dan weer uit. Want volgen is niet iets wat aan gezet wordt of een timer start of zo, het volgen staat altijd aan want het tweede licht reageert op elke status verandering van het eerste licht. Juist?

Kan wel lastig zijn in sommige gewenste gedragingen… soms wil je “volgen” gebruiken in combinatie met een PIR met timeout ipv “voorrang manuele bediening” om te beletten dat voorrang manuele bediening in de war geraakt en de PIR het licht niet meer aan kan zetten. Het blijft zoeken…

Het beste is om in de praktijk het gedrag altijd eens te testen.

In dit geval gaat de “moment (volgen)” na de “uit” verloren zijn, het vlagje dat de “volgen” status bijhoudt in relais 2 wordt gecleared door de “uit”. Dus als je uiteindelijk relais 1 uit zet, na de “uit” en terug “aan” op relais 2, gaat relais 2 niet meer mee uit.